Ανακοινώθηκε ο κατάλογος με τους δυνητικούς δικαιούχους της δράσης “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων” στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

 

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα εδώ.