Άμεσα αναμένεται ο Β’ κύκλος των τριών πρώτων προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

 

  • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων (15-200.000 €, επιχορήγηση 40-50%) – Ενημερωθείτε για τη δράση εδώ.

  • Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (25.000 €, επιχορήγηση 100%) – Ενημερωθείτε για τη δράση εδώ.

  • Νεοφυής επιχειρηματικότητα (60.000 €, επιχορήγηση 100%)- Ενημερωθείτε για τη δράση εδώ.