Σύμφωνα με την πρόσφατη ενημερωτική εκδήλωση ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016, ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Λόης Λαμπριανίδης, ανακοίνωσε τα ακόλουθα:
1.Ποσοστά Ενίσχυσης ανά περιφέρεια για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων.
2.Αρχική Πρόβλεψη Ημερομηνίας ανακοίνωσης της προκήρυξης.Κατεβάστε τώρα το ενημερωτικό μας φυλλάδιο.