Δημοσιεύθηκαν οι Υπουργικές Αποφάσεις για το Μέτρο 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που αφορά τη «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά εδώ.